ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมครบวงจรสไตล์ ซี.พี. กับโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ” (ปีที่ ๒๕) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมครบวงจรสไตล์ ซี.พี. กับโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ (ปีที่ ๒๕)

ทุกเที่ยงวันศุกร์  (๑๒.๐๐ –  ๑๓.๓๐ น.)   ณ  อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์   ชั้น ๑๑  ถนนสีลม

 

๒  เม.ย. ๖๔  รุ่งอรุณแห่งพระนิพพาน  พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ

สำนักสงฆ์เขาตะบองนาค   จ. นครสวรรค์

 

๙  เม.ย. ๖๔    หนทางบรรลุธรรม  พระครูสุธรรมนาถ

เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย  จ. นครปฐม

 

๑๖  เม.ย. ๖๔  หยุดสงกรานต์

 

๒๓  เม.ย. ๖๔ ส่องสิ่งสงสัย   พระธรรมกิตติเมธี

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร

 

๓๐  เม.ย. ๖๔  โพธิญาณ  โพธิธรรม   พระครูใบฎีกากฤษณ์  กิตติญาโณ

เจ้าอาวาสวัดนิมิตโพธิญาณ  จ. อุดรธานี

 

** รับชมเทปบันทึกภาพโครงการดังกล่าวได้ในรายการ พุทธปัญญาภิรมย์

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  ๐๖.๓๐ ๐๗.๐๐ . ทางช่อง 16  [TNN NEWS 24]

 

** ห้องประชุมใหญ่ชั้น  ๑๑  อาคารซี.พี. ทาวเวอร์  (สีลม)  ได้รับการอนุมัติเป็นสนามสอบธรรมศึกษา

จากแม่กองธรรมสนามหลวง ท่านใดสนใจสมัครเรียนและสอบธรรมศึกษา

ติดต่อได้ที่พุทธปัญญาชมรม   โทร ๐๒-๐๗๑๑๙๐๑  ( จันทร์ – ศุกร์ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)