เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโควิด-19 ฉบับที่11

ขยายเวลาบรรเทาความเดือดร้อนพนักงานที่ได้รับผลกระทบโควิด/การทำงานจากที่บ้านถึง 31 พ.ค. ตามการขยายเวลาประกาศพรก.ฉุกเฉิน

ส่วนพนักงานที่ต้องมาปฏิบัติงานในสำนักงานยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯอย่างเคร่งครัด และการจัดการสถานที่ทำงานยังต้องดำเนินมาตรการป้องกันฯอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน