ซีพี ออลล์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดพระนางสร้าง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองถลาง จ. ภูเก็ต

ในโอกาสครบรอบ 24 ปี โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและประชาชน ร่วมทำบุญ กฐิน 4 ภาค 4 วัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้ทำเงินทำบุญในโครงการ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองถลาง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2301 เป็นวัดสำคัญที่ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ใช้เป็นสถานที่ตั้งค่ายระดมพลเข้าต่อสู้กับพม่า จนสามารถรักษาเมืองถลางไว้ได้

การทอดกฐินครั้งนี้ มี คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์ เป็นประธานองค์กฐิน โดยมีคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนซีพี ออลล์ ร่วมทอดกฐิน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน จากสำนักปฏิบัติการ พื้นที่ RSS นำโดยคุณภูษิต สุตระ รองผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 5 และคุณโชคชัย งานทวี กรรมการผู้จัดการบริษัทงานหนึ่ง ผู้บริหาร Sub Area License ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมพิธีพร้อมนำแห่ต้นกฐินรอบพระอุโบสถ

โดยมียอดเงินทำบุญ “กฐิน 4 ภาค 4 วัด” จากโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ เงินทำบุญจากผู้บริหารและพนักงาน พื้นที่ RSS และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

Cr:CP ALL News