บริษัทพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์นำพนักงาน CPLI จิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำโดยฝ่ายงานธุรการและลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคลนำพนักงาน CPLI จิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอปากช่องที่ว่าการอำเภอปากช่อง และได้ส่งมอบกระเป๋า CP Blood จาก สำนักบริหารโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์ และน้ำดื่ม CPJungle มอบเป็นของที่ระลึกสนับสนุกิจกรรม

โดยมี คุณสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่องพร้อมด้วย คุณทินภัทร์ ศิลปสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น ของประชาชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และภาคเอกชน ที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนจาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกหน่วยรับ บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริจาคโลหิตมากยิ่งขึ้น