CP FreshMart จับมือ วิทยาลัยอาชีวเสาวภา ปั้นฝันเชฟน้องสู่มืออาชีพ Young Chef rising star จากผู้ให้สู่พันธมิตรที่ยั่งยืน

คุณศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พร้อมด้วย คุณอาณาจักร ทองทับ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวเสาวภา ร่วมกับ CPF โดย คุณศุภรา ศรีบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดตัวโครงการปั้นฝันเชฟน้องสู่มืออาชีพ Young Chef rising star จากผู้ให้สู่พันธมิตรที่ยั่งยืน ณ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รอง ผอ. กล่าวว่า โครงการปั้นฝันเชฟน้องสู่มืออาชีพ CPF โดย CP Freshmart ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวเสาวภา แผนกคหกรรม ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้เด็กๆ รู้จักสินค้าของ CPF ใส่ใจเลือกสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ เพื่อผู้บริโภค ต่อยอดพัฒนาความสามารถสู่การเป็นเชฟอาชีพ ขอบคุณ CPF ที่คิดโครงการดีๆ เพื่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ หากเป็นไปได้ควรต่อยอดสายอาชีวศึกษาทั้งหมดในระดับประเทศ

ด้านคุณศุภรา กล่าวว่า โครงการนี้ เริ่มนำร่องกับ วิทยาลัยอาชีวเสาวภา แหล่งบ่มเพาะนักเรียนด้านคหกรรม ถือว่าเป็นประโยชน์ใน 3 ด้าน ได้แก่ สังคม ประเทศชาติ และบริษัทฯ ทำให้เราได้บุคลากรที่ดี มีทักษะที่เก่งเรื่องอาหาร และยังช่วยให้น้องมีรายได้ในระหว่างเรียน โดยใช้ศักยภาพที่มีปั้นเชฟสู่ระดับสากลในอนาคต ขณะเดียวกัน น้องๆ ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคนิคการทำให้อาหารอร่อยปลอดภัย

ขณะที่ คุณวรรษมน แมสซิลี นักศึกษา ปวช. ปี 3 วิทยาลัยอาชีวเสาวภา กล่าวว่า โครงการนี้ทำให้ได้สร้างสรรค์เมนูต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจของตนเองได้ ขอบคุณ CPF ที่นำของสด คุณภาพดีจาก CP FreshMart มาให้ฝึกทักษะ ผ่านโครงการดีๆ มาให้พวกเรา เชื่อว่าจะสามารถต่อยอดโครงการไปสู่กลุ่มอาชีวะอื่นๆ ได้

Cr:Pr CPF