CP ลาว ร่วมใจบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันชาติลาว

คุณทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ CP ลาว นำคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมกับ สภากาชาดลาว ภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส ครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือวันชาติลาว เพื่อจัดหาโลหิตให้กับกาชาดลาว เนื่องจากปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สปป.ลาว ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกันนี้ CP ลาว ได้นำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่และน้ำดื่ม CP มอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี ดร.จันทะลา สุขสาคอน หัวหน้ากาชาดลาว เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์การค้าลาว-ไอเต็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 
Cr.CPF