ชาว CP Vietnam ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคกลาง ประเทศเวียดนาม

หลายประเทศที่เครือฯไปทำธุรกิจยามที่คนในประเทศประสบภัยธรรมชาติ ชาวซีพีจะออกไปช่วยเหลือ เช่นเดียวกับประเทศเวียดนามที่ประสบภัยธรรมชาติจากพายุหลายลูกเกิดน้ำท่วม ประชาชนเดือดร้อน ชาวซีพีเวียดนามต่างร่วมใจกันระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคกลาง ประเทศเวียดนาม

Cr:คุณชิโนรส เบญจชวกุล