ข้อมูลส่วนบุคคล สำคัญกับพวกเราอย่างไร?? ที่นี่มีคำตอบ

ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ขยายเวลาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือพรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า PDPA (Personal Data Protection Act) ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นั้น เครือฯ ยังคงให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยังคงดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ สงสัยกันหรือไม่ว่า พรบ.ฉบับนี้จะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร? We are CP มีโอกาสพูดคุยกับ คุณพลชนพ อุปถัมภ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคลเครือฯ เกี่ยวกับการบังคับใช้พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเชิญชวนให้เพื่อนพนักงานของเครือฯ ศึกษาข้อมูล และลงนามใน Consent Form หรือหนังสือยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานอย่างเต็มที่