ค่านิยม 6 ประการ : คุณธรรมและความซื่อสัตย์ ผ่านโครงการชุมชนคนรักหมา (Love Dog Community)

เดิมที อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีประชากรสุนัขจรจัดมากถึง 200 ตัวทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าและเห็บหมัด  การขยายพันธุ์ของสุนัข และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ได้รับอันตรายจากสุนัขช่วงฤดูผสมพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งสุนัขส่วนใหญ่จะมีคนนำมาปล่อยในป่ารกร้างที่มีพื้นที่มากกว่า 400 ไร่ ทำให้สุนัขจรจัดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

CP ALL จึงได้ตั้งโครงการ ชุมชนคนรักหมา (LOVE DOG COMMUNITY) ขึ้นมาเพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่โดยการทำหมันสุนัข อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลไม่ทอดทิ้งสุนัข รวมถึงฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและเห็บหมัดให้กับสุนัขจรจัดในพื้นที่

โดยเริ่มดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่ตรวจสอบจำนวนประชากรสุนัข เจรจากับกลุ่มคนรักสัตว์ในพื้นที่ เชิญชวนหน่วยงานราชการ ปศุสัตว์จังหวัด และ อบต.คลองสาม จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและฉีดเห็บหมัด อีกทั้งมีการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มคนรักสัตว์ในการดูแลสุนัขและไม่ทอดทิ้ง พร้อมติดตามจำนวนสุนัขอย่างต่อเนื่องหลังจากจัดโครงการเพื่อประเมินผล

หลังเข้าดำเนินการแล้วพบว่า จำนวนประชากรสุนัขจรจัดในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเน้นสุนัขเพศเมีย ซึ่งสามารถควบคุมจำนวนสุนัขเกิดใหม่ในอนาคตได้ (สุนัข 1 ตัว คลอดลูกได้อย่างน้อย 6 ตัว) กลุ่มคนรักสัตว์เข้ารับการอบรม ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลและไม่ทอดทิ้งสุนัข ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ และบริษัท