FC Conference : ร่วมสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและยั่งยืน ตามแนวทาง 3 ประโยชน์ค่านิยมเครือฯ

ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ มอบนโยบายการดำเนินงาน ในที่ประชุม FC Conference เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา “หากย้อนไปครั้งที่แล้ว ผมมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจได้รับผลกระทบและมีบางธุรกิจที่ต้องปรับตัวอย่างรุนแรง รวมถึงมีหลายธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการ หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจร้านค้าและธุรกิจที่มีการให้บริการ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา 1 ปี เราเริ่มเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคประชาสังคม และที่สำคัญที่สุด คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายของเรา ต้นปีที่ผ่านมามีผู้รู้ นักวิเคราะห์ หรือนักการตลาด ออกมาเล่าให้เราฟังถึงการตลาดยุคใหม่ที่กลายพันธุ์ องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร มีแนวโน้มอะไรบ้างที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ”

แนวโน้มที่องค์กรต้องเข้าใจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ได้แก่ การแข่งขันแบบไร้ขอบเขต (Boundaryless competitive landscape) คือ O2O (Offline to Online), การปรับตัวเพื่ออยู่รอดทางธุรกิจ (Survival business transformation) ,การสร้างช่องทางการขายที่เหมาะกับโลกใบใหม่ (Re-inventing new sales channels) ทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้องค์กรหลายๆ องค์กรในประเทศไทย เช่น ปูนซีเมนต์ไทย , ปตท. จึงต้องหันกลับมามองในมุมมองที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ซึ่งร้านเซเว่นฯ ของเรา ก็เช่นเดียวกัน เราจะทำอย่างไรให้ทุกชุมชน ทุกสังคม ที่คนของเราไป รู้สึกว่าเราจริงใจ เป็นคนดี ไม่ใช่แต่เป็นคนเก่งอย่างเดียวในการค้าขาย ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเป็นองค์กรที่ดีและจริงใจ เราส่งเสริมคู่ค้า และSMEs

อยู่ที่พวกเราทุกคนที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกัน เพราะพวกเราคือ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของ ซีพี ออลล์ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นตาม “เป้าหมายความยั่งยืน 17 ข้อ” และยึดหลัก 3 ประโยชน์ ค่านิยมของเครือฯ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ , ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อองค์กร โดย ซีพี ออลล์ จะแบรนด์ที่ดี เข้มแข็ง และคำนึงถึงสังคม และความยั่งยืนของโลก

Cr.CP ALL