4 ศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออลล์เข้ารอบสุดท้ายงาน ประกวด 5 ส ระดับชาติ Thailand 5S Award 2020

รายงานข่าวจากซีพีออลล์เผยว่าในปี 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ ได้คัดเลือกหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส เข้าประกวดในเวที Thailand 5S Award2020 โดยล่าสุดศูนย์กระจายสินค้า4แห่ง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าRDCบุรีรัมย์ ศูนย์กระจายสินค้าRDC ภูเก็ต ศูนย์กระจายสินค้าRDCสุราษฎร์ธานี ศูนย์กระจายสินค้าRDC ชลบุรี สามารถผ่านเข้าสู่รอบตรวจประเมินครั้งที่2ได้สำเร็จ

ทั้งนี้ในปี 2562 ในงาน Thailand 5S Award 2019 มีหน่วยงานและบริษัทในซีพีออลล์เคยได้รับรางวัล ได้แก่

-ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น ได้รับรางวัลระดับ Diamond Award
-ศูนย์กระจายสินค้า DC สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลระดับ Silver Award
-ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต ได้รับรางวัลระดับSilver Award
-บริษัท ซีพี แรม จำกัด โรงงานเบเกอรี่ ลาดกระบัง ได้รับรางวัลระดับ Golden Award
-และคุณสุวรรณ บุญเรือง วิศวกรบำรุงรักษา ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต เป็นผู้ที่ทำผลคะแนนสอบสูงสุดของประเทศ