ของขวัญขอบคุณ รับอย่างไรจึงเหมาะสม

เข้าสู่ช่วงเทศกาลกันแล้ว คงหลีกเลี่ยงได้ยากในการรับของขวัญ ของกำนัลต่างๆ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้ร่วมงานกันมาตลอดทั้งปี

การรับกระเช้าหรือของขวัญแทนคำขอบคุณ ควรศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายของทางบริษัทฯ ให้ถี่ถ้วน เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

#CPFSayNotoCorruption
#CPFต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
#CPFAntiCorruption