ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เสริมความรู้พนักงาน CPF ปรับตัวรับวิถี New Normal ร่วมผลิตอาหารปลอด โควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติบรรยายความรู้ “ไขข้อสงสัยเรื่อง โควิด-19 รู้อย่างเข้าใจ ใช้ชีวิตในวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19” เพื่อให้ข้อมูลทุกแง่มุมเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นกำเนิด สาเหตุ อาการ แนวทางในการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาด มาตรการป้องกันของสถานประกอบการ รวมทั้งการเพิ่มความเชื่อมั่นเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิดเป็นอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงานซีพีเอฟในการดำเนินชีวิตและทำงานอย่างปลอดภัย รับกับวิถีนิวนอร์มอล
ศ.นพ.ยง ย้ำการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด การสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมืออย่างถูกวิธี และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นความหวังของไทย ซึ่งจะช่วยป้องกันเค้าและเราไปจนถึงยุติการแพร่ระบาด ทำให้ความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้น
พร้อมทั้งยืนยันว่า ไวรัสโควิด-19 ไม่พบในไก่และสุกร รวมถึงอาหารทะเล ส่วนอาหารแช่แข็งและอาหารแปรรูป ควรอุ่นหรือปรุงสุกในอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ ควรล้างมือสม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดีก่อนสัมผัสหรือจับอาหารและสิ่งของต่างๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังไม่เคยพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจากการทานอาหาร รวมทั้งอาหารทะเล
ขณะที่ นสพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสุกร ในฐานะคณะทำงานศูนย์ประสานงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ CPF ย้ำว่า CPF มีมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้น เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างปลอดภัยไม่ติดโควิด และสร้างความเชื่อมั่นว่า อาหารที่บริษัทฯ ผลิตสะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค และปราศจากการเจือปนจากไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค
Cr.PR CPF