‘ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์’ ส่งความห่วงใยให้คนไทย มอบยาฟ้าทะลายโจรฟรี 30 ล้านแคปซูล CPF ผนึกกำลังร่วมร้อยเรียงความดี นำส่งให้ชาวสงขลา

CPF ขานรับนโยบาย ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ร่วม “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” ส่งมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” แก่คนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งมอบให้ชาวสงขลา
นพ.สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการ รพ.รัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จากเครือซีพี เพื่อส่งต่อแก่ชาวสงขลา เพื่อดูแลสุขภาพ ควบคุมโรคลดโอกาสการแพร่เชื้อ และช่วยแบ่งเบาภารกิจด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยมี คุณวิฑูรย์ เจริญทิพย์ปัญญา ผู้แทน CPF นำจิตอาสาร่วมมอบ
“ขอบคุณซีพีที่มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับชาวสงขลา ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยใช้ดูแลผู้ป่วยหวัดและผู้ป่วยโควิด-19 ทางโรงพยาบาลจะได้นำมอบให้กับผู้ป่วยต่อไป” ผู้อำนวยการ รพ.รัตภูมิ กล่าว
ด้าน คุณฟารีดา หมัดศิริ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะประชาชนได้เข้าถึงสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมากขึ้น ขอบคุณซีพีที่ช่วยชาวสงขลาได้เข้าถึงยาที่มีประโยชน์ในการรักษาไข้หวัด เช่นเดียวกับ คุณกานดา ทองขวัญ ที่รู้สึกดีใจมากที่ซีพีมามอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับชาวบ้าน ยามีสรรพคุณมากมาย ขอบคุณซีพีที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพของพี่น้องคนไทย
ขณะที่ คุณวิฑูรย์ เจริญทิพย์ปัญญา ผู้แทน CPF กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ในไทยจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มงวด เครือซีพียึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ประชาชนมาเป็นลำดับแรก และบริษัทฯ เป็นลำดับสุดท้าย ในยามที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤต ประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ มีนโยบายเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทย เพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค จึงจัดตั้งโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยให้ธุรกิจในเครือซีพี ปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เพื่อสกัดเป็นยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเปราะบาง และมอบให้หน่วยงาน องค์กร พันธมิตร และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ
“CPF มีสาขาและโรงงานในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เราจึงผนึกกำลังกระจายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในช่วงโควิด-19 เพื่อส่งต่อความห่วงใยของท่านประธานอาวุโส และเครือซีพี ที่ให้นำศักยภาพจากทุกกลุ่มธุรกิจช่วยประเทศ โดยเฉพาะ การส่งเสริมให้คนไทยสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายตลอดเวลาและเตรียมตัวต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ CPF ได้ร่วมแจกจ่ายให้ชาวโคราชไปแล้ว” คุณวิฑูรย์ กล่าว
ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” มาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ก.เกษตรฯ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา ผลิตตาม พ.ร.บ.ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล เร่งแจกจ่ายให้คนไทยทั่วทุกภูมิภาค ได้สร้างภูมิคุ้มกัน มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ เครือซีพี ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกฟ้าทะลายโจรอย่างยั่งยืนด้วย
Cr.PR CPF