ผลิตไก่เนื้ออย่างไร? ให้เป็นอาหารปลอดภัย ไร้สารเร่งโต 🐓🐔💚

เกษตร นิวเจน ของเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อ ที่ฟาร์มกรอกสมบูรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ใช้ระบบคอมพาร์ทเมนต์ และเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล รวมถึงยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์จะเป็นอย่างไร ตามแพรวมาเลยค่ะ #เกษตรนิวเจน #เลี้ยงไก่ #ฟาร์มไก่ซีพี