“CPF ภูมิใจ ร่วมร้อยเรียงความดี ซีพีครบ 100 ปี”

ผู้บริหารและพนักงาน CPF ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “ซีพีร้อยเรียงความดี” ในวาระครบรอบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้วยความยึดมั่นในค่านิยมองค์กร 6 ประการ ผนึกกำลังสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน