CPF ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว ร่วมกับชาวชุมพร ‘รักษ์สิ่งแวดล้อม’ คืนความสวยงามสู่ท้องทะเล

คุณสานิตย์ เส้งหวั่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน CPF ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร จัดกิจกรรม CPF รักษ์สิ่งแวดล้อม ตอนเลหลังบ้าน ร่วมกันเก็บขยะทะเลที่เกยตื้นบริเวณชายหาดบางสน ความยาวกว่า 1,000 เมตร พร้อมทั้งนำขยะที่เก็บได้มาคัดแยกประเภทเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนความสวยงามสู่ท้องทะเล และกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Cr.PR CPF