“ปลาทับทิม ซีพี” โปรตีนพร้อมเสิร์ฟ สะอาด ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ จากฟาร์มทันสมัยที่ได้มาตรฐาน 🐟🤩