CPF ต้อนรับคู่ค้าต่างประเทศ เยี่ยมชมโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน” จ.สมุทรสาคร

คุณสุวิทย์ ประภากมล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร พร้อมด้วย คุณอดิศร สุจารี รองกรรมการผู้จัดการ CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบริษัทผลิตอาหารแช่แข็งและอุตสาหกรรมห้องเย็นในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลูกค้าของ CPF เยี่ยมชมโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ที่ ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร โดยมีคณะทำงานโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ทีมงานของหน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร CPF รวมทั้งชุมชนบางหญ้าแพรก ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ
สำหรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีกิจกรรมล่องเรือชมผืนป่าชายเลน ในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าระยะที่ 1 และระยะที่ 2 กิจกรรมเพาะกล้าไม้แสมขาว โกงกาง ซึ่งเป็นกล้าไม้ที่เติบโตได้ดีในพื้นที่ รวมถึงการรับฟังความเป็นมาของโครงการ กระบวนการฟื้นฟูป่าชายเลนและการต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชน
ด้านตัวแทนของบริษัทคู่ค้าธุรกิจจากญี่ปุ่น กล่าวขอบคุณ CPF และชุมชน ในการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกป่า พร้อมทั้งกล่าวด้วยว่า บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหาร ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับประเด็นด้านความยั่งยืนและการทำกิจกรรมเพื่อสังคม จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่าง CPF ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน และหวังว่าจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้กับ CPF และชุมชนในอนาคตต่อไป
“โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เป็นความร่วมมือของภาครัฐ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชุมชนในพื้นที่ และ CPF ดำเนินโครงการระยะที่หนึ่ง (ปี 2557-2561) อนุรักษ์และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร รวม 604 ไร่ ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโครงการ (ปี 2562-2566) โดยในปี 2563 ปลูกป่าใหม่เพิ่มเติมไปแล้ว 60 ไร่ และในปี 2564 ปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 55 ไร่
Cr.PR CPF