“ขอบคุณ” คุณบรรจง นะแส อดีตนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ที่กล่าวชื่นชม CPF ว่าเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลให้ยั่งยืน การหยุดซื้อปลาป่น (by catch) เป็นเรื่องที่สามารถหยุดยั้งการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนได้มหาศาล

“ขอบคุณ” คุณบรรจง นะแส อดีตนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ที่กล่าวชื่นชม CPF ว่าเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลให้ยั่งยืน การหยุดซื้อปลาป่น (by catch) เป็นเรื่องที่สามารถหยุดยั้งการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนได้มหาศาล
ขณะเดียวกัน วันนี้พี่น้องชาวประมงจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย นำโดย คุณปิยะ เทศแย้ม แวะมาเยี่ยมเยียนและหารือเกี่ยวกับการไม่จำหน่ายสัตว์น้ำวัยอ่อนในร้านค้าปลีกของ CPF ก่อนจะเดินทางไปตามห้างร้านต่างๆ อีกหลายแห่ง
ขอให้พี่น้องทุกท่านสบายใจนะคะ เพราะ CPF ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเล ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของบริษัทฯ ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา และยังเดินหน้าผนึกพลังพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลยั่งยืน อาทิ มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะทางทะเล โดยร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Fisheries Research And DevelopmentInstitute: SFRD) สนับสนุนโครงการ “ทะเลสะอาด” ที่ส่งเสริมและรณรงค์ให้ชาวประมงลดการทิ้งขยะลงสู่ทะเลและช่วยกันเก็บขยะจากกิจกรรมประมง จากการอุปโภคบริโภคบนเรือ และขยะที่ติดมากับเครื่องมือประมงกลับขึ้นฝั่ง เพื่อนำมาคัดแยกและส่งขายให้กับโรงรับซื้อขยะต่อไป
ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าเรายินดีให้ความร่วมมือกับท่าน และขอขอบคุณในคำแนะนำมา ณ โอกาสนี้
(Cr. Facebook บรรจง นะแส)