”บ้านปันสุข” โครงการดีๆของชาวซี.พี.เวียดนาม

ซี.พี.เวียดนามถือเป็นกิจการในเครือซีพีที่มีโครงการด้านสังคมและด้านพนักงานดีๆเป็นแบบอย่างของการดูแล รับผิดชอบสังคมรวมทั้งการดูแลพนักงานมีการทำทั้ง Corporate Social Responsibility (CSR) และ Employee Social Responsibility (ESR) หนึ่งในโครงการที่ซี.พี.เวียดนามทำมาต่อเนื่องคือโครงการ “บ้านปันสุข” โดยบริษัทและพนักงานสายธุรกิจสุกรคู่ค้าสายธุรกิจสุกรช่วยกันสร้างบ้านให้กับครอบครัวเกษตรกรที่ยากไร้ในพื้นที่ที่มีฟาร์มสุกรของสายธุรกิจสุกรรวมทั้งสร้างบ้านให้พนักงานและครอบครัวที่มาจากพื้นที่ห่างไกลได้มีบ้านพักอาศัย ตลอด5ปี ได้สร้างบ้านให้ครอบครัวเกษตรกรที่ยากไร้ถึง 20หลัง และครอบครัวพนักงานอีก 15 หลัง

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำความดีกันต่อไปนะคะ

ขอบคุณภาพC.P.Vietnam Corporation