ซีพีเอฟ สนับสนุน โครงการสภาเด็กและเยาวชน หมู่บ้านสันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมงานซีพีเอฟโดย คุณสุรพล ประมงค์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส,คุณณัฐพสิษฐ์ เจริญสุขและคุณปรีชา นิ่มกาญจนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันสนับสนุน โครงการสภาเด็กและเยาวชน หมู่บ้านสันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โดยมอบเงินจำนวน 350,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารและจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนในพื้นที่ โดยมี คุณมะเปาซี เบ็ญอับดุลเลาะฮ์ ปูเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านสันติ2 เป็นผู้รับมอบเยาวชนในโครงการฯต่างภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี