เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากดร.อาชว์ เตาลานนท์ ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญูกตเวที ก่อให้เกิดความรัก ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของคุณธรรม”

‘ดร.อาชว์ เตาลานนท์’ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของดร.อาชว์ เตาลานนท์

 

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…

💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

 

💚 ร่วมกิจกรรมด้วยการส่งความตั้งใจที่จะตอบแทนคนที่คุณรัก และลุ้นรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์

👉คลิกเลย https://www.sustainablelife.co/gratitude

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู