เครือซีพี รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือรวมพลังจิตอาสาประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานกรรมการ เครือฯ “คุณสุภกิต เจียรวนนท์” นำทีมผู้บริหารพนักงานเครือฯ บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าอำนวยผล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนบริษัทในเครือร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wearecp.com/cpg-27112020/