ผู้แทนเครือซีพี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 65 – คุณรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีคณะรัฐมนตรี ผู้แทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน

ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ถึงอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ 5 โซน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีแนวคิดเชื่อมโยงกับโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสาธิตและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตามแนวพระราชดำริ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมนำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากแขนงเกี่ยวกับโขนในสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และการออกร้านค้าต่าง ๆ

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำวิดิทัศน์โครงการศูนย์วิจัยกาเเฟบ้านกองกาย ความยาว 3 นาที ร่วมจัดแสดงภายในนิทรรศการดังกล่าว ฃโครงการศูนย์วิจัยกาเเฟบ้านกองกายเป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภาคเครือข่ายเเม่เเจ่มโมเดล ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการในการสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านกองกาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565