เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญู เป็นคุณธรรมและจิตสำนึกที่งดงาม เป็นเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิตและการทำงาน”

‘คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต’ ประธานธุรกิจ – สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต

💚 ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู