เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ถึงเพื่อนพนักงาน

“ความกตัญญู เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นความเชื่อที่อยากจะให้ทุกคนยึดมั่นและรู้จักทดแทน”

‘คุณสุภกิต เจียรวนนท์’ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

💚เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณสุภกิต เจียรวนนท์

💚ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม

ด้วยการแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่ https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/videos/792926684746494/

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู