เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

ความกตัญญู คือการเห็นความดี และช่วยกันไปตลอดจนวันตาย 

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

https://youtu.be/quvDSLKs7tE

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ

💚 แชร์ภาพยนตร์กตัญญูเท่าชีวิตที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s 

💚 ร่วมกิจกรรมด้วยการส่งความตั้งใจที่จะตอบแทนคนที่คุณรัก และลุ้นรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

👉คลิกเลย https://www.sustainablelife.co/gratitude 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู