ร่วมภาคภูมิใจกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกรวมทั้งสิ้น 135 บริษัท

ร่วมภาคภูมิใจกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกรวมทั้งสิ้น 135 บริษัท

พร้อมก้าวต่อไป เครือซีพียังคงมุ่งมั่นยกระดับหลักจริยธรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเติบโตเคียงข้างทุกคนอย่างยั่งยืน

ทุกปี สถาบัน Ethisphere จะคัดเลือกและประกาศรางวัล “องค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก”
โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกกว่า 200 ข้อ ใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ กระบวนการดำเนินงานด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติการตามกฏเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการ การสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงขององค์กรและภาวะผู้นำ

และในปี 2564 นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 135 บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลก

Every year, the Ethisphere Institute selects and announces an award “The most ethical organization in the world” by selected companies must disclose more than 200 insights in five key criterias: ethical processes and regulatory compliance, corporate governance, building an ethical culture social, environmental impact and corporate reputation and leadership

And in 2021, Charoen Pokphand Group or CPG has been selected as one of the 135 most ethical companies in the world along with in collaboration with world-class organizations.

#Ethisphere #CPG 

ติดตามธรรมาภิบาล เครือซีพี ได้ที่เพจ CG VOICES