แนวคิดเรื่อง “คุณค่าความกตัญญู” จากคุณณรงค์ เจียรวนนท์ ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญูกตเวทีคือการรู้คุณและรู้จักตอบแทนคุณผู้อื่น

เราสามารถทำความดีโดยเริ่มจากที่บ้านด้วยการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ คนในครอบครัว แล้วขยายไปถึงคนที่เราได้รับสิ่งดีๆ มา

คุณค่าของความกตัญญู ผู้ให้จะมีความสุข ผู้ได้รับก็มีความสุข และจะส่งต่อความสุข ความดี ไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

การให้โอกาสให้คนได้แสดงความกตัญญูจึงเป็นการขยายวงของการทำความดีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น”

‘คุณณรงค์ เจียรวนนท์’ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…

💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

💚 ร่วมกิจกรรมด้วยการส่งความตั้งใจที่จะตอบแทนคนที่คุณรัก และลุ้นรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์

👉คลิกเลย https://www.sustainablelife.co/gratitude

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู