‘ศุภชัย เจียรวนนท์’ ชี้ โลกและไทยกำลังเผชิญ 6 ความท้าทายสำคัญ

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มองว่าโลกปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อัตราเงินเฟ้อขั้นรุนแรง ภาวะโลกสองขั้วอำนาจ ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลดความเหลื่อมล้ำ สิ่งต่างๆเหล่านี้นับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่ไทยต้องเผชิญ และต้องเร่งปรับกลยุทธ์ว่าไทยจะก้าวต่อไปอย่างไรในยุค 5.0