เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“มนุษย์เราเจริญก้าวหน้ามาได้ก็ด้วยความกตัญญู ที่เปรียบเหมือนความยุติธรรม ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในทุกสังคม ทำให้สังคมน่าอยู่ เติบโต และยั่งยืน”

‘คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล’ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

💚 ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s

💚 ประกาศผลพนักงานผู้โชคดีรับรางวัลสุดพิเศษ จากการร่วมกิจกรรมกตัญญู
https://sustainablelife.co/gratitude/winner

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู