พนักงานเจียไต๋, โลตัส, PAT, Ascend Group, กลุ่มยานยนต์ รับมอบสมุนไพรฟ้าทะลายจากความห่วงใย จากประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ สร้างความอุ่นใจช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันการระบาดไวรัสโอมิครอน

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโอมิครอน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน ประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือฯ ได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มธุรกิจเร่งส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ไปมอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยเมื่อเร็วๆนี้ เจียไต๋, โลตัส, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT), Ascend Group, บริษัท เจียไต๋ จำกัด กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม ได้นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปแจกจ่ายให้แก่พนักงานทั้งในอาคารสำนักงาน รวมถึงพนักงานที่ทำงานที่คลังสินค้า ซึ่งพนักงานจากบริษัทดังกล่าวได้ทะยอยเข้ามารับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรด้วยความตื้นตันใจพร้อมกล่าวขอบคุณเครือฯ ที่คำนึงถึงสุขภาพของพนักงานท่ามกลางวิกฤตเช่นนี้


โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เป็นหนึ่งในนโยบายของประธานอาวุโสเครือซีพี คุณธนินท์ เจียรวนนท์  ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” โดยได้มอบหมายให้กลุ่มธุรกิจในเครือฯ ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร บนพื้นที่ 100 ไร่ ในเวลา 100 วัน เพื่อผลิตเป็นยาแคปซูลจำนวน 30 ล้านเม็ด แจกจ่ายฟรีให้ประชาชนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้แจกจ่ายผ่านโรงพยาบาล องค์กรพันธมิตร และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงยาสมุนไพรอย่างทั่วถึงและเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเบื้องต้น ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้