ความกตัญญูของคุณเป็นแบบไหน? ต้องทุ่มเทจนสุดกำลัง? ทิ้งความฝันเพื่อตอบแทนคนที่รัก? หรือจริง ๆ แล้วแค่เพียงเข้าใจกันให้มากขึ้น…? มาร่วมหาคำตอบกันที่นี่

ความกตัญญูของคุณเป็นแบบไหน? 

บางคนบอกว่า ทำจนสุดกำลัง

บางคนบอกว่า ทำไม่มีที่สิ้นสุด

หรือจริง ๆ แล้วแค่เพียงเข้าใจกันให้มากขึ้น

ร่วมค้นหาคำตอบ กับอีกหนึ่งความหมายของคำว่ากตัญญู

คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/videos/2959364817666981/ 

#ซีพีร้อยเรียงความดี 

#ความกตัญญูเกิดจากความเข้าใจ

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู