🎉ร่วมภาคภูมิใจกับ “เครือซีพี-ซีพีเอฟ”คว้ารางวัล Distinguished Award บนเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 – คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือฯรับรางวัล Distinguished Award สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือซีพี ในฐานะผู้แทนเครือฯ กล่าวว่า เครือซีพีมุ่งเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบ SDGs ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กร Zero Carbon หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ในปีค.ศ.2030 ซึ่งเครือฯมีการดำเนินโครงการและจัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างครอบคลุมครบถ้วน การได้รับรางวัลในครั้งนี้ตอกย้ำความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คุณ อนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัล Distinguished Award สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ทำการตลาดด้วยความรับผิดชอบ เน้นความต้องการของผู้บริโภค สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การจัดงานพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” และ “SMEs Excellence Awards 2020” ถือเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรางวัล ให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมุ่งผลักดันสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน