เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“กตัญญู เป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีที่ควรมีติดตัวและควรทำตลอดเวลา ถ้าทุกคนมีคุณธรรมข้อนี้ในชีวิตก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง”

‘คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณสุชาดา อิทธิจารุกุล

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…

💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

 

💚 ร่วมกิจกรรมด้วยการส่งความตั้งใจที่จะตอบแทนคนที่คุณรัก และลุ้นรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์

👉คลิกเลย https://www.sustainablelife.co/gratitude

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู