เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญู เป็นคุณธรรมพื้นฐานของการเป็นผู้รับ และยังเป็นรากฐานให้เราพัฒนาจากผู้รับเป็นผู้ให้ เริ่มจากคนใกล้ตัวแล้วขยายออกไปสู่สังคม ประเทศชาติ เป็นคุณธรรมที่เป็นเสาเข็มแห่งชีวิต ที่ช่วยให้ชีวิตมั่นคง รุ่งเรือง”
‘คุณอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์’ รองประธานสำนักการเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

💚 ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

💚 ประกาศผลพนักงานผู้โชคดีรับรางวัลสุดพิเศษ จากการร่วมกิจกรรมกตัญญู
https://sustainablelife.co/gratitude/winner

#ซีพีร้อยเรียงความดี
#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู