ซีพีกรุ๊ป ยึดมั่นหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน จัดพิธีมอบรางวัลความยั่งยืนดีเด่น CP for Sustainability Awards 2021 ให้แก่ 8 กลุ่มธุรกิจในเครือฯ โ

ซีพีกรุ๊ป ยึดมั่นหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน จัดพิธีมอบรางวัลความยั่งยืนดีเด่น CP for Sustainability Awards 2021 ให้แก่ 8 กลุ่มธุรกิจในเครือฯ โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของเครือฯ ให้พร้อมขับเคลื่อนความยั่งยืนต่อไป

#เครือเจริญโภคภัณฑ์ #มุ่งมั่นทำวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
#CPGROUP #makingtodayabettertomorrow