เปิดรายละเอียดนโยบายดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย CEO ศุภชัย เจียรวนนท์

เปิดรายละเอียดนโยบายดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย CEO ศุภชัย เจียรวนนท์

1) บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานอันเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคนี้

2) สำหรับส่วนเกินของค่ารักษาพยาบาลอันจำเป็น บริษัทพิจารณาช่วยเหลือตามเกณฑ์

3) คูปองอิเล็กทรอนิกส์

4) เงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตร (ดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ทาง Firstpage)
โดยมีรายละเอียดตามนี้

และหากมีสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่าน