ชาว CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึงรวมใจเพิ่มพื้นที่สีเขียว สู่เป้าหมายองค์กร Carbon Neutral ปี 2030

คุณพิสิฐ ดีสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการนำคณะผู้บริหารและพนักงาน CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริษัทฯ ในโครงการ CPF Banbueng go green_2020 บนพื้นที่กว่า 140 ตร.ม. โดยนำร่องปลูกต้นไม้ 2 ชนิด ได้แก่ อินทนิล และ กาสะลอง(ปีบ) ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เจริญเติบโตไว ให้ร่มเงา และสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างดี มุ่งสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral ในปี 2030 และดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเครือ CP-CPF

คุณพิสิฐ กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆไตรมาส โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใตการดำเนินโครงการ ช่วยกันปลูก ช่วยกันบำรุงและดูแลรักษา ตลอดจนมีการวัดผลอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ทุกต้นอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral อย่างยั่งยืน

Cr:Pr CPF