“มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021” เปิดรับผลงานหมวดใหม่ “New Normal” ขอเชิญชวนชาวชีพีร่วมส่งผลงาน 15 ส.ค.-31 ต.ค.นี้

มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 เปิดรับผลงานเพิ่มใหม่หมวด “นวัตกรรมวิถีใหม่ New Normal” ตอบโจทย์ปัญหาในภาวะวิกฤต ชวนชาวซีพีส่งผลงานที่คิดค้นในช่วงโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 31 ต.ค. 2563 ลุ้นรับรางวัล Chairman Awards ในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021

คณะกรรมการวิชาการมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 เห็นชอบให้เพิ่มเติมหมวดผลงานด้านนวัตกรรมวิถีใหม่ในการคัดเลือก จากเดิมที่มี 3 หมวด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตใหม่หลายๆ ด้าน ที่เรียกว่า New Normal ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว มีหลายหน่วยงาน หลายกิจการของเครือฯได้มีการคิดค้นรูปแบบ วิธีการทำงาน หรือการดำเนินกิจการ

คุณศักดิ์ชัย บัวมูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 อธิบายแนวทางการส่งผลงานนวัตกรรมวิถึใหม่ (New Normal) ว่า “ภายในเครือฯ เราพยายามส่งเสริมให้ทุกคนมีการคิดสิ่งใหม่เข้ามาแก้ปัญหาช่วงวิกฤต ฉะนั้น New คือ ความใหม่ Normal คือ ปกติ กล่าวคือ ผลงานนั้นเป็นเรื่องใหม่ วิธีการทำงานแบบใหม่ที่นำปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องปกติของสังคม

หากผลงานเข้าข่ายด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เป็นเรื่องใหม่ ที่เราคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาช่วงวิกฤต แต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากวิกฤตแล้วจะยังมีการปฏิบัติอย่างนี้ต่อเนื่องหรือไม่ อีกกรณีหนึ่งไม่เป็นเรื่องใหม่เสียทีเดียว เป็นเรื่องที่ทำกันมาอยู่แล้ว เช่น การประชุมทางไกล (Teleconference) เดิมคนไม่นิยม แต่ปัจจุบันท่ามกลางภาวะวิกฤตเราไม่สามารถเจอกันได้ ทำให้การประชุมทางไกลกลายเป็นที่นิยมจนกลายเป็นวิธีทำงานจนดูเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เป็นวิถีปฏิบัติแบบใหม่ เราก็ถือว่าเป็น New Normal ได้เหมือนกัน”

เกณฑ์การประเมินผลงานด้านนวัตกรรมวิถีใหม่ (New Normal) มุ่งเน้นเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความใหม่ และผลลัพธ์

คุณศักดิ์ชัย ขยายความเกณฑ์การประเมินว่า “เกณฑ์การให้คะแนนผลงานด้าน New Normal ส่วนแรกเราจะเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ หรือไม่ในการตอบ Pain Point ของเครือฯ หรือของหน่วยงานของพวกเราเอง ระบุได้ ว่า Pain Point คืออะไร มีความคิดใหม่ๆ มาแก้ปัญหาได้

ส่วนที่ 2 คำว่า New นั้นจำเป็น อย่างน้อยใหม่ในระดับเครือฯ ถือว่าใหม่ แล้ว ส่วนที่ 3 คือ ผลลัพธ์ เนื่องจากผูกติดกับภาวะวิกฤต ในการเทียบผลลัพธ์ จึงมี 2 แบบ โดยแบบที่ 1 คือ เทียบสิ่งที่เราคิด ทำขึ้นมาในช่วงที่ยังไม่เกิดภาวะวิกฤต และแบบที่ 2 ทำขึ้นมาในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาแล้ว


เช่น สายการบิน ผลลัพธ์ เราอาจจะบอกว่าที่นั่งที่สายการบินให้บริการ เดิมมีที่นั่ง 70% ของอัตราผู้โดยสารต่อที่นั่ง พอเกิดวิกฤตคือ 0 เลย พอคิดวิธีออกมาตรการควบคุม มีการกั้นแยกผู้โดยสาร เว้นระยะห่างที่นั่งผู้โดยสาร ปริมาณที่นั่งอาจเหลือแค่ 50% ถ้าเทียบกับภาวะปกติ มันน้อยกว่า แต่เราเปิดช่องให้อาศัยการเทียบผลลัพธ์กับภาวะวิกฤต คือ 0 เทียบกับ 50% ของใหม่ได้ 50% ทีนี้พอเทียบแล้ว กลายเป็นว่าเราทำได้ดีกว่าเยอะจาก 0 ถึง 50 เพราะฉะนั้นในการวัดผล เราอยากจะวัดผลทั้ง 2 ด้าน เพราะในตามผลงาน เทียบไม่น่าเชื่อ สิ่งที่เราคิดช่วงวิกฤต ผลลัพธ์ดีกว่าช่วงที่ไม่มีวิกฤตอีก”

“การให้รางวัล New Normal ที่เปิดรับเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมบัวบาน ได้รับรางวัล Chairman Awards เหมือนกัน เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่านร่วมส่งผลงาน ไม่ต้องกังวลว่าจะ New หรือ Normal ต่อไปหรือไม่ ขอให้เป็นผลงานที่ทำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาของเครือฯ ในช่วงภาวะวิกฤต ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานนะครับ” คุณศักดิ์ชัย บัวมูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 กล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย

ทั้งนี้จะมีการเปิดรับผลงาน “นวัตกรรมวิถีใหม่ New Normal” ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม -31 ตุลาคม 2563 จากนั้นจะมีการกลั่นกรองผลงานในรอบที่ 1 ราวเดือนพศจิกายน – ธันวาคม 2563 และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล Chairman Awards เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564