โรงแรมในเครือฟอร์จูน กรุ๊ป ซีพีแลนด์มอบสิทธิพิเศษส่วนลดห้องพักสำหรับพนักงานในเครือซีพี

มอบสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานในเครือซีพี ส่วนลดห้องพักโรงแรมในเครือฟอร์จูน กรุ๊ป ตั้งแต่ 1กันยายน-31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้