ซี.พี. แลนด์ ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต “CP LAND Blood Donation” ครั้งที่ 1/2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอจูนทาวน์

คุณศศินันท์ ออลแมนด์ กรรมการยุทธศาสตร์ฝ่ายการตลาด และการสื่อสารองค์กร CP LAND พร้อมทีมงานบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมให้กำลังใจจิตอาสาผู้บริจาคโลหิต แทนคำขอบคุณผู้บริจาคโลหิตด้วย กระเป๋า CP Blood Donation จากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์

จากการรับบริจาคตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ที่ CP LAND ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศล และช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

จากการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต เป็นจำนวน 162 คน โลหิตที่ได้รวม 134 ยูนิต

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดจำหน่าย หน้ากากอนามัย CP Mask for All รุ่น Aloe Vera + Vitamin E จำหน่ายในราคาสำหรับพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเป็นสวัสดิการ พร้อมมอบของสมนาคุณ โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

#CPLAND #AccessibleCommunitiesForLife

#CPLANDCARE #CPLandBloodDonation #FortuneTown

#ซีพีแลนด์คุณภาพเพื่อทุกชีวิต #คุณภาพเพื่อทุกชีวิต

#ซีพีร้อยเรียงความดี