“โครงการซีพีแลนด์รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนขวด PET เป็นชุด PPE กับไอวีแอล”

ทยอยส่งมอบขวด PET จากโครงการเอส คอนโด สมุทรสาคร เพื่อบุคลากรด่านหน้า และร่วมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือร่วมใจดำเนินโครงการจากงานบริหารคอนโด ซี.พี.แลนด์ และนิติบุคคลอาคารชุด ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์

ขอขอบคุณในความร่วมมือจากลูกบ้านและพนักงาน ร่วมบริจาคขวดพลาสติกประเภท PET จาก 2 โครงการ น้ำหนักรวม 50 กิโลกรัม นำส่งอินโดรามาฯ ไปรีไซเคิลเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% แล้วนำไปตัดเย็บเป็นชุด PPE

ซึ่งขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตรจำนวน 18 ขวด จะรีไซเคิลเป็นเส้นใยในการผลิตชุด PPE ได้ 1 ชุด” สามารถนำไปซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่มากถึง 20 ครั้ง สนับสนุนให้ลูกบ้านและพนักงาน

แยกขยะขวดน้ำพลาสติกและใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย

#โครงการเปลี่ยนขวดPETเป็นชุดPPEกับไอวีแอล #ซีพีแลนด์รวมใจสู้โควิด #ซีพีร้อยเรียงความดี #CPLAND #CPFM