เครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบ 100 ปี CPLI ร่วมทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมสนับสนุนกระเป๋าที่ระลึก CP Blood Donation หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม แก่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบ 100 ปี CPLI ร่วมทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมสนับสนุนกระเป๋าที่ระลึก CP Blood Donation หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม แก่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 เพื่อร่วมร้อยเรียงความดีสู่สังคมตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ที่พวกเรายึดมั่น และร่วมฝ่าวิกฤตขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565  บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยงานธุรการและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง ที่ว่าการอำเภอปากช่อง พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัย CP น้ำดื่ม และกระเป๋า CP Blood Donation จากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต มาเป็นประจำต่อเนื่อง ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ในวันนี้มีหน่วยงาน ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์

#CPร้อยเรียงความดี

#CP100ปี

#CPทำดีบริจาคโลหิต

#CPLIBloodDonation