ซีพีกับการใช้ AI ช่วยตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัย

พาไปดูโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยซีพี ศึกษาวิธีการผลิต การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้รวมถึงวิธีการทำงานของ AI ว่ามีหลักในการคัดกรองคุณภาพหน้ากากอนามัยอย่างไร ให้ได้หน้ากากอนามัยคุณภาพที่ดีที่สุด