ซีพี-เมจิ มอบเงินช่วยเหลือพนักงานคู่ค้าเอเย่นต์ จ.ราชบุรี

คุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย คุณรัตน์กร กีรติรพีวัชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำพนักงานจิตอาสา ซีพี-เมจิ ร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือครอบครัวพนักงานคู่ค้าเอเย่นต์ ให้แก่ คุณฐิติพงศ์ เพชรกระ พนักงานคู่ค้าเอเย่นต์ หจก.ภณศิรินอินเตอร์ดริ้งค์ จ.ราชบุรี เนื่องจากมารดาป่วยเรื้อรัง เป็นโรคหัวใจและโรคข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้าง เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพนักงานและครอบครัว
Cr. CP Meiji