โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 (2546-2563)

คุณพิมพ์ใจ คำพลึก ตัวแทนผู้บริหารโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 19 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เข้ารับ “รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับแพลทินั่ม) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 (ปี 2546-2563)” จากคุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

Cr.สื่อสารองค์กร CPP