บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ร่วมร้อยเรียงความดี มอบกระสอบ 30,000 ใบ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย คุณณัฐพล จันทร์เรือง และคุณยิ่งใหญ่ นาเวียง ได้ลงพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบกระสอบจำนวน 30,000 ใบ ให้แก่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมาและคณะเป็นตัวแทนผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป