ซีพีแรม สำนักงานใหญ่ และสาขาลาดหลุมแก้ว ยังคงคุมเข้ม 10 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง Covid-19 อย่างต่อเนื่อง


คุณปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณอัศดา อินทรสร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส คุณสุปราณี ชนะชัย ผู้จัดการทั่วไป และคุณรุ่งรัศมี ปิยางสุ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ และสาขาลาดหลุมแก้ว ยังคงปฏิบัติตาม 10 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง Covid-19 ขององค์กรอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมเดินรณรงค์สร้างความตระหนักแก่ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่